Home

Sitemap

Ticket Systeem

Handleiding Mijn advies

Begrippen

Uw advies aan ons

Contact
Minnelijk traject
Wettelijke traject
Loonbeslag
Beslaglegging
Kwijtschelding heffingen
Wettelijke traject

Schulden oplossen via de WSNP: het wettelijke traject

Als het niet is gelukt om samen met een schuldhulpverlener tot een oplossing te komen met diverse schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject (de WSNP).

Het wettelijke traject: de WSNP

Lukt het niet om in het minnelijke traject uw schulden op te lossen, bijvoorbeeld omdat een of meer schuldeisers niet akkoord gaan, dan kan de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) een mogelijkheid zijn.

Hoe komt u in aanmerking voor de WSNP?

Om in aanmerking te kunnen komen, stuurt u een verzoekschrift naar de rechtbank. Uw  schuldhulpverlener uit het minnelijk traject kan u hierbij helpen. Hij heeft een voorbeeld van het verzoekschrift en weet welke stukken u mee moet sturen.

Na enkele weken ontvangt u een oproep om bij de rechtbank te verschijnen. Tijdens deze zitting vraagt de rechter u om aanvullende informatie en legt hij u meestel nog eens uit welke verplichtingen u heeft als u tot de WSNP wordt toegelaten.

De rechtbank beslist of u in aanmerking komt voor de wettelijke schuldregeling. Hierbij wordt bekeken of het minnelijk traject inderdaad niet mogelijk is. Verder probeert de rechtbank in te schatten of u zich aan de spelregels van de schuldsanering zult houden.

Bewindvoerder

Als u bent toegelaten tot de WSNP, benoemt de rechter een bewindvoerder die de  wettelijke regeling uit gaat voeren. Hij ziet erop toe dat u de spelregels van de WSNP nakomt. Hij onderzoekt uw situatie en informeert schuldeisers en de rechter-commissaris.  U moet de bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor uw schuldsanering. De eerste maanden krijgt de bewindvoerder al uw post. Op deze manier kan hij controleren of de schuldsanering goed verloopt.

Tijdens de regeling betaalt u in de regel zelf uw vaste lasten en normale rekeningen. De bewindvoerder berekent voor u een bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen. Dit heet het VTLB, het vrij te laten bedrag, en is gelijk aan het vastgestelde bedrag in het minnelijk traject. Alle inkomsten boven dit bedrag en eventuele vermogensbestanddelen gaan naar de boedelrekening: een speciale rekening onder beheer van de bewindvoerder. Hiervan worden de schuldeisers betaald en een bijdrage voor de bewindvoerder.

De rechter kan nu de schuldeisers de regeling opleggen wat wil zeggen dat de schuldeisers verplicht zijn om mee te werken aan de opgelegde schuldregeling. Na afloop van een periode van 36 maanden (tot maximaal 60 maanden) worden uw schulden (met aftrek van het gespaarde deel) omgezet in een natuurlijke verbintenis waardoor deze niet meer opeisbaar zijn. De schulden zijn dan wel niet (geheel) betaald doch kunt u met een schone lei beginnen.

Meer lezen:

Het Bureau voor de WSNP (onderdeel van de Raad voor de Rechtsbijstand) heeft een website met informatie, links, registers en formulieren.Zetfouten voorbehouden. Copyright © 2010-2014 adviesbijschuld.nl. info@adviesbijschuld.nl Hosting by webvalue.nl