Home

Sitemap

Ticket Systeem

Handleiding Mijn advies

Begrippen

Uw advies aan ons

Contact
Over adviesbijschuld
Ons advies
Onze doelgroep
Ons team
Handige linken
Folder
De wetgever en schuldhulp
Roodstand wat nu
Schulden en scheiden
Beslag vrije voet 2014
Zobespaarjegeld
Gratis nieuwsbrief
Veel gestelde vragen
Voorwaarden
Schulden en scheiden

Momenteel zijn wij achter de schermen druk bezig met het leggen van contacten met instanties, wetgevers en overige partijen omtrent de volgende "maas der wet":

Situatieschets:
Mensen leven samen op basis van gemeenschap in goederen. Er ontstaan schulden en vervolgens besluit men de samenleving te beëindigen (of juist andersom). Vaak kunnen de individuele partijen de lasten alléén niet dragen. Dus besluit men onderling in een (echtscheiding) convenant vast te leggen hoe de schulden en de betaling ervan te verdelen. Op zichzelf werkt dit prima, mits beide partijen zich aan de afspraken (kunnen) houden.

Doch kunnen er zich situaties voordoen waardoor één der partijen de verplichtingen niet meer nakomt; bewust of onbewust. Op dat moment richten de schuldeisers zich tot de partij die de schuld op naam heeft staan, of juist op de partij die voor hetzelfde goed verantwoordelijk was omdat dit tijdens het samengaan zo is overeengekomen.

Hierdoor komt het meer dan regelmatig voor dat de partijen ineens onderling toch weer haaks tegenover elkaar staat en plots "voor elkanders schuld moeten opdraaien", terwijl juist iets anders was afgesproken bij de breuk. Schuldeisers hebben namelijk geen enkele boodschap aan wat partijen onderling vastleggen over de aflossing van de schuld in het geval deze schuldeisers niet bij de afspraak is betrokken geweest (toestemming gaf).

Wij menen dan ook dat het een taak is van de advocaten en/- of notariskantoren om de partijen hierop te wijzen en voor te laten ondertekenen. Partijen gaan tijdens een breuk doorgaans door een enorm emotioneel dal en staan niet stil bij die eventuele gevolgen.

Wij zijn pleiten dan ook voor een regelgeving waarin dergelijke situaties worden voorkomen, anderzijds duidelijk worden gemaakt aan de "klant".

Middels deze pagina houden wij u op de hoogte van de onze voortgang en willen u ondertussen adviseren u goed te laten voorlichten in deze.

Heeft u zelf een dergelijke situatie aan de hand? Dan willen wij u uiteraard van dienst zijn en zien uw reactie dan ook graag tegemoet. Ook uw eventuele reacties omtrent deze kwestie horen wij graag van u aan!

nieuws 05-11-2013:
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil af van de huidige vorm van gemeenschap van goederen waaronder stellen nu trouwen. De VVD, PvdA en D66 willen dat alles wat voorafgaand aan het huwelijk is opgebouwd, bij scheiding van de oorspronkelijke eigenaar blijft.

Wie nu trouwt in gemeenschap van goederen, deelt bij scheiding de hele spaarpot, erfenis en alle schulden. Zo zien sommige schoonouders de voor hun eigen kinderen bestemde erfenis voor de helft naar een in onmin geraakte ex-partner gaan. 'Dit ervaren veel ex-schoonouders als onrechtvaardig,' zegt initiatiefnemer Magda Berndsen (D66).

Het D66-Kamerlid vindt de huidige regels voor het huwelijk niet meer van deze tijd. 'We trouwen tegenwoordig later, waardoor we vaker een eigen spaarpot hebben. Ook scheiden mensen vaker,' zegt het Kamerlid.

Huwelijkse voorwaarden

Op dit moment trouwen partners in volledige gemeenschap van goederen bij rechtswege. Als zij dit niet willen, moeten ze dit laten vastleggen in de huwelijkse voorwaarden. De partijen willen dit omdraaien.

Wie wel in gemeenschap van goederen wil trouwen, moet dit regelen bij de notaris. Hoogleraar notarieel recht Leon Verstappen zegt dat trouwen hierdoor niet eenvoudiger wordt, 'maar wel een stuk rechtvaardiger'.

We houden u op de hoogte!


 Zetfouten voorbehouden. Copyright © 2010-2014 adviesbijschuld.nl. info@adviesbijschuld.nl Hosting by webvalue.nl