Home

Sitemap

Ticket Systeem

Handleiding Mijn advies

Begrippen

Uw advies aan ons

Contact
Minnelijk traject
Wettelijke traject
Loonbeslag
Beslaglegging
Kwijtschelding heffingen
Minnelijk traject

Schulden oplossen via het minnelijke traject

Als u hulp zoekt bij een schuldhulpverlener beoordeelt deze eerst of u in aanmerking komt voor een schuldregeling in het minnelijke traject. Bekeken wordt wat de oorzaak van de schulden is en hoe die eventueel opgelost kunnen worden.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor schuldhulpverlening van de gemeente als u:

  • schulden heeft waar u zelf niet uit komt;

  • ouder bent dan 18 jaar;

  • ingeschreven staat in uw gemeente;

  • een inkomen heeft.

Aan de slag

De schuldhulpverlener begeleidt u. Hij geeft u advies en tips om zelf aan de slag te gaan. De schuldhulpverlener brengt uw financiële situatie in beeld: hoe hoog de schulden precies zijn, wat uw inkomen is, welke vaste lasten u heeft en of u in aanmerking komt voor inkomensondersteunende maatregelen. Maar ook waarop u kunt besparen. Let op: in veel gemeenten zijn er wachtlijsten voor schuldhulpverlening.

Uw aflossingscapaciteit

De schuldhulpverlener berekent vervolgens uw aflossingscapaciteit: het bedrag dat u maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen. Daartoe berekent de schuldhulpverlener eerst het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB): het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Het netto-inkomen minus het VTLB geeft de aflossingscapaciteit.

Op basis van de aflossingscapaciteit treft de schuldhulpverlener een betalingsregeling met uw schuldeisers. Dat kan hij doen op twee manieren: via bemiddeling of via sanering. 

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vrijwillige schuldregeling waarbij de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Voorwaarde is dat alle schuldeisers akkoord moeten gaan met dit betalingsvoorstel wil de schuldbemiddeling kunnen slagen. Het betreft immers een vrijwillige schuldregeling, zowel voor de schuldeiser als schuldenaar. Het nadeel is dat het aflossingsbedrag kan worden aangepast als uw inkomen gedurende de aflossingsperiode verandert.

Schuldsanering

Schuldsanering is net als bemiddeling een vrijwillige schuldregeling waarbij de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Alle schuldeisers moeten akkoord gaan met het betalingsvoorstel. Bij een schuldsanering leent u een bedrag van de kredietbank waarmee u al uw schulden aflost. Deze lening moet u terug betalen aan de kredietbank. Voordeel van een schuldsanering is dat u nog maar één schuldeiser over heeft: de kredietbank.

De aflossingsperiode

De aflossingsperiode met de vorm schuldbemiddeling bedraagt de maximale termijn van 36 maanden. Met een saneringskrediet kan dit variëren, - afhankelijk van de afloscapaciteit, - tot 60 maanden.

De gedeeltelijke kwijtschelding

Wanneer het totaal beschikbare bedrag onvoldoende is om alle schulden te voldoen, kan een gedeelte worden kwijtgescholden. U kan na afloop van de aflossingsperiode dus met een schone lei beginnen.

Meer informatie:

Op nvvk.eu, de website van de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening en sociaal bankieren) kunt u meer lezen over het minnelijke traject.

Als het niet lukt om tot een minnelijk akkoord te komen, dan is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP.Zetfouten voorbehouden. Copyright © 2010-2014 adviesbijschuld.nl. info@adviesbijschuld.nl Hosting by webvalue.nl