Home

Sitemap

Ticket Systeem

Handleiding Mijn advies

Begrippen

Uw advies aan ons

Contact
Minnelijk traject
Wettelijke traject
Loonbeslag
Beslaglegging
Kwijtschelding heffingen
Loonbeslag

Loonbeslag, wat houdt dat in?


Als u uw financiële verplichtingen niet na kunt komen, kan de deurwaarder beslag leggen op een (deel van) uw inkomen. Ook een incassobureau moet een deurwaarder inschakelen om loonbeslag te kunnen leggen. De deurwaarder kan alleen tot beslag overgaan met een vonnis van de rechter.

Informeer uw werkgever

Als de deurwaarder beslag legt op uw loon, wordt dit bekend bij uw werkgever. Het is daarom raadzaam om al eerder bij uw werkgever aan te geven welke problemen er spelen. Loonbeslag brengt immers ook extra werk voor de salarisadministratie met zich mee. Bovendien kunt u uw werkgever betrekken bij het zoeken naar oplossingen.

Wat blijft er voor u over?

De deurwaarder kan geen beslag leggen op uw volledige salaris, hij moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen dat u mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd en hangt onder andere af van de gezinssamenstelling. De beslagvrije voet is - bij voldoende inkomen - minimaal 90% van de bijstandsnorm voor uw situatie, inclusief vakantiegeld.

  • Zolang u maandelijks deze beslagvrije voet ontvangt, kan ook op uw vakantiegeld beslag worden gelegd.

  • Heeft u hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan moet de beslaglegger hier soms ook rekening mee houden, net als met de premie van de ziektekostenverzekering.

  • Op andere inkomsten, zoals kinderbijslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming schoolkosten kan de deurwaarder geen beslag leggen. Wel kunt u zelf vrijwillig een machtiging tekenen voor doorbetaling van de kinderbijslag aan een schuldeiser. U kunt de machtiging altijd weer intrekken.

Uw werkgever maakt het vastgestelde beslag over aan de gerechtsdeurwaarder, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever is wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. Ontslag vanwege het loonbeslag kan niet: dat is geen geldige ontslaggrond.

En als er nóg een schuldeiser beslag legt?

Als er al maximaal beslag is gelegd, hoeft u niet méér te betalen. U houdt immers recht op de beslagvrije voet. De schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd, zorgt voor de verdeling van het in beslag genomen geld onder de beslagleggers. 

Loonbeslag voorkomen

Probeer indien mogelijk loonbeslag te voorkomen. Dit voorkomt verhoging van uw schuld door de extra kosten die de deurwaarder moet maken:

  • Neem op tijd contact op met de deurwaarder.

  • Maak een betalingsregeling en kom deze na.

  • Vraag hulp als het u zelf niet lukt.

Andere vormen van beslag

De deurwaarder kan ook beslag leggen op andere bezittingen die u heeft. Ook hiervoor is een vonnis van de rechter noodzakelijk. Zie ook: Beslag op roerende goederen op zelfjeschuldenregelen.nl.

Meer informatie

Kijk op zelfjeschuldenregelen.nl, een website van het Nibud voor tips over het zelf oplossen van schulden. Meer informatie over de schuldregeling kunt u lezen op het minnelijke traject.Zetfouten voorbehouden. Copyright © 2010-2014 adviesbijschuld.nl. info@adviesbijschuld.nl Hosting by webvalue.nl