Home

Sitemap

Ticket Systeem

Handleiding Mijn advies

Begrippen

Uw advies aan ons

Contact
Minnelijk traject
Wettelijke traject
Loonbeslag
Beslaglegging
Kwijtschelding heffingen
Kwijtschelding heffingen

Komt u óók in aanmerking?

Ieder huishouden betaalt aan de gemeente diverse heffingen zoals het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor de rioolvoorziening en voor de gemeentelijke reinigingsdienst. Ook aan het waterschap betaalt ieder huishouden belastingen, zogenaamde waterschapsbelastingen.

Voor wie?

Niet alleen huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Ook huishoudens net boven bijstandniveau kunnen er gebruik van maken. Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen.

De gemeente bepaalt

Iedere gemeente bepaalt zelf de regels voor kwijtschelding. Zo verschilt de berekeningsmethodiek van het bedrag dat een huishouden kan betalen (betalingscapaciteit) per gemeente. Ook geldt de kwijtschelding niet altijd voor alle heffingen. Soms wordt een bepaalde heffing maar gedeeltelijk kwijtgescholden.

Hoe vraag u de kwijtschelding aan?

Kwijtschelding van heffingen vraagt u aan bij zowel uw gemeente als bij het waterschap. Meestal wordt bij de nota al een formulier meegestuurd waarmee u de aanvraag kunt doen. Er geldt vaak een termijn waarbinnen u de aanvraag voor kwijtschelding van heffingen moet doen.

Soms is er samenwerking tussen uw gemeente en het waterschap. Als u bijvoorbeeld de gemeentelijke heffingen krijgt kwijtgescholden, wordt u niet meer aangeslagen voor de waterschapsbelastingen. U hoeft de kwijtschelding dan maar één keer aan te vragen.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Meer informatie kunt u vinden op de website van uw gemeente en het waterschap. Op waterschappen.nl kunt u vinden onder welk waterschap u valt.Zetfouten voorbehouden. Copyright © 2010-2014 adviesbijschuld.nl. info@adviesbijschuld.nl Hosting by webvalue.nl